Hakkımızda

Sivil toplum, en yalın tanımıyla “örgütlü toplum” demektir. Yani; toplumun bütün kesimlerinin, çeşitli konularda toplanarak, organize bir şekilde teşkilatlanmasını ifade etmektedir. Sivil toplum kavramı bir toplumun bütün unsurlarını tanımayı ifade etmektedir. Farklı kültür ve etnik unsurlar, dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, partiler toplum yapısının gerçek halini gösteren öğelerdir.

Görüldüğü üzere sivil toplum ve demokrasi aslında birbirlerini oluşturan ve birbirlerinden bağımsız düşünülemeyecek iki olgudur. Sosyal medyanın sivil toplum ve demokrasi kavramları çerçevesinde demokratik mi değil mi sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Sosyal medyadaki bireyler toplumun her kesiminden olan sivil toplumu temsil etmektedir. Bu temsil, demokrasinin belki de yalnızca özgürlük ve eşitlik gereği anlam ifade ettiği sosyal mecralarda bireylerin kendilerini ve kimliklerini diledikleri gibi oluşturduğu, gerçekleştirdiği sosyal mecralarda icra edilmektedir.

Çağımızda yaşanan iletişim ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler toplumları ve ekonomileri etkilemektedir. İnternet, küreselleşmenin hızlandırdığı rekabet ortamında, hem bireysel, hem küresel çoklu iletişime olanak sağlamaktadır. Son yıllarda ses getiren etkili uygulamaların en dikkat çekici olanı, sosyal network ve medya uygulamalarıdır. Günümüzde sosyal medya, internet ve halkla ilişkileri bir araya getiren en önemli kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Web-mobil uygulamalar zaman ve mekan sınırını aşarak, insanlara yaşamı kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Mikro bloglar dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen gelişmeyi hızla duyurmakta, sosyal paylaşım ağlarında internet kullanıcıları birbirleriyle tanışmakta, tartışma ortamı oluşturmakta ve ortak ilgi alanlarında bir araya gelerek gruplar kurabilmektedir. Yeni teknolojiler çağımızın getirdiği hızdan bunalan ama kendini ona yetişmek zorunda hisseden insanların ortak ihtiyaçlarına yanıt verecek uygulamaları da beraberinde taşımaktadır. İnsanlar hem bireysel deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak hayatta bir “iz” bırakmak hem ilgi duydukları kişilere ilişkin güncel bilgilere ulaşarak sürekli bağlantıda olmak ve yeni uygulamalardan yararlanarak, kendilerine sosyal medyada bir alan yaratmak istemektedirler. Dolayısıyla bu uygulamalar bir taraftan psikolojik bir rahatlık sunduğu gibi, giderek kişisel bir markalaşmayı da ortaya çıkarabilecektir. Diğer taraftan sosyal medyanın taşıdığı fırsatlar, şirketlere de yansımakta olup, firmaların ve şirketlerin iş süreçlerini daha doğru ve etkin yönlendirmelerinin önünü de açmaktadır.

İşte tamda çağımızda yaşanan bu hızlı ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile SİVİL KUMBARA,hem sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan finansman arayışına bir çözüm üretebilmek,hem de birey ve kurum olarak sosyal medyada var olma gereksinimi duyan kişi ve kurumları sivil toplum kuruluşları ile bütünleştirmek amacı ile geliştirilmiştir.

Sivil Kumbara ile bir yandan sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorunlarından biri olan finansman soruna çözüm üretirken, diğer yandan da çeşitli gerekçelerle sivil toplum ile bütünleşemeyen kişi ve kurumları sosyal medya aracılığı ile bir araya getirerek, zaten gündelik hayatta var olan giderlerini sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek finansmanına çevirebilme umudu içerisindeyiz.

Amacımız sosyal medyanın psikolojik ,kitlesel ve ekonomik gücünü sivil toplum kuruluşları ve dünya halklarının yararına kullanılabilmesine katkı sağlamaktır.

SİVİL KUMBARA NASIL ÇALIŞIR?

SİVİL KUMBARA internetten alışveriş yapan, ilan ve reklem veren kişi ve kurumların cebinden ekstra para çıkmadan sivil toplum kuruluşlarına destek olmasını sağlayan online sosyal ağdır.

Sivil toplum kuruluşlarının bireysel bağışcılık sorununa çözüm üretmek amacıyla kurulan sosyal bir girişim olan SİVİL KUMBARA, sivil toplum kuruluşları için alternatif bir kaynak geliştirme yöntemi oluşturarak, internet alışverişlerini,dijital pazarlama ve sosyal medya kullanımını sivil topluma faydalı bir harekete dönüştürür ve internetten alışveriş yapan,ilan ve reklam veren herkesin sosyal faydaya katılmasını, bunu gerçekleştirirken de kazanç sağlamasını mümkün kılar.

SİVİL KUMBARAYI kullanırken cebinizden ekstra para çıkmaz. Alışveriş yapmak istediğiniz web sitesinde geçerli olan tüm indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz. SİVİL KUMBARAYI kullanmak hem kullanıcılar hem de sivil toplum kuruluşları için tamamen ücretsizdir. SİVİL KUMBARA gerçekleştirmiş olduğu online pazarlama faaliyetleri sayesinde çalıştığı e-ticaret firmalarından elde ettiği geliri üyelerine ve sivil toplum kuruluşlarına destek olarak aktarmaktadır. SİVİL KUMBARA platformun devamlılığı için gerekli olan maddi kaynağı gerçekleştirdiği online pazarlama faaliyetlerinden elde eder. SİVİL KUMBARA iyilik yapmayı özgürleştirmek ve sosyal medya kullanıcılarına ek bir kazanç kapısı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Küçük desteklerin zaman içerisinde büyük bir etki yaratacağına ve toplumumuzdaki çoçuk, eğitim, çevre, hayvan hakları konularındaki problemlerin çözümü için pozitif bir etki sağlayacağına inanıyoruz. Eğer sen de iyiliğin kazanması için gönüllü olmak istiyorsan hemen kayıt ol ve alışverişlerini,dijital pazarlama faaliyetlerini,ilan ve reklamlarını SİVİL KUMBARA aracılığıyla yapmaya başla. Aynı zamanda çevreni SİVİL KUMBARAYA DAVET ederek daha çok kişiye ulaşabilmemize destek ol.

Aramıza Hoşgeldin. Seninle Çok Daha Güçlüyüz.

TÜRKİYE VE DÜNYA HALKLARI KAZANSIN.

SİVİL KUMBARA EKİBİ